Betingelser for Selvsalg

Brugervilkår for WEBm2 A/S

Almindelige brugervilkår af dato 18.03.2017. 

Generelt
Medmindre  andet  skriftlig  er  aftalt,  gælder  disse  almindelige  salgsbetingelser  (herefter Betingelser)  for WEBm2 A/S, Klokkestøbervej 4, 9490 Pandrup ved  Selvsalg af boliger via WEBm2.dk. 

Selvsalg via WEBm2  er  et  koncept,  hvor  du  som  bruger  kan  udbyde  din  bolig  til  salg  som privatperson via hjemmesiden og udvalgte samarbejdspartnere som altid vil fremgå af vores hjemmeside under Sewlvsalg og evt Samarbejdspartnere.

Der betales et månedligt abonnement for anvendelse af Selvsalg via WEBm2´s ydelser.

Betingelser og anvendelse
Betaling  sker  via  en  månedlig  abonnementsbetaling  som  udgør DKK 495,- pr. måned. Der er herudover et transaktionsgebyr på 1,35% til YourPay for selve betalingsløsingen/indløsningsaftalen. Du kan vælge at slippe for dette gebyr hvis du i stedet opretter aut. bankoverførsel - besked herom skal du blot meddele på info@webm2.dk så oprettes sagen i stedet manuelt i vores system.

Du kan betale med følgende betalingskort:

  • Visa
  • Visa Electron
  • Visa Dankort
  • Maestro
  • Master Card

Det er gratis at oprette en profil og du får samtidig adgang til et preview af din annonce og tildelte brugerrettigheder. Ønsker du din bolig synlig på internettet skal du aktiverer din bolig sammen med et gyldigt betalingskort. Annoncen er uden binding og kan opsiges skriftligt når som helst.

Abonnement betales forud og trækkes fra det betalingskort du har opgivet i forbindelse med din registrering.

Ved udeblivende betaling til WEBm2 lukkes annoncen efter en fremsendt rykker mail. 

Abonnementsbetalingen foregår via betalingskort og trækkes automatisk hver måned indtil det skriftligt opsiges. 

Opsigelse kan ske når som helst (min. 2 hverdage) efter brugerens instruks, og brugeren vil således kun blive faktureret for den indeværende periode.

Brugeren vil ligeledes altid kunne spærre sin egen annonce ved at give WEBm2 besked herom. 

Brugeren må ikke anvende indhold i annoncer som kan miskreditere WEBm2´s hjemmeside og drift heraf. Såfremt dette er tilfældet, forbeholder WEBm2 sig ret til at fjerne dette indhold fra hjemmesiden samtidig med der tages forbehold for evt. retslige skridt. 

WEBm2 har altid ret til at slette eller nedtage en annonce hvis indhold vurderes uhensigtsmæssigt.

Brugeren må ikke ved brug af WEBm2.dk indsamle oplysninger om andre, uden deres samtykke.

Alle priser på WEBm2.dk er inkl. moms.

Forbrugerbeskyttelse
Ydelser fra WEBm2 A/S som er omfattet af  ”Lov om forbrugeraftaler” giver forbrugeren mulighed for at annullere køb, der er foretaget via internettet indenfor 14 dage, eller indtil en ydelse er produceret  eller  leveret,  der  er  således  typisk  ikke  fortrydelsesret  på  ydelser  købt  ved  WEBm2´s Selvsalg. 

Rettigheder
Brugeren skal respektere alle immaterielle rettigheder tilhørende WEBm2 A/S, samt de tilhørende samarbejdspartneres rettigheder. Brugeren må således ved anvendelse af Selvsalg via WEBm2 ikke krænke tredjemands rettigheder. 

Såfremt brugeren finder sine egne immaterielle rettigheder krænket i forbindelse med anvendelse af Selvsalg via WEBm2, skal dette skriftligt oplyses til WEBm2 A/S. 

Ændring af brugervilkår.
Ændring af brugervilkår skal varsles med 7 dage til de berørte pr. e-mail, og fremgå af siden Selvsalg/din bolig via WEBm2 når brugeren er logget ind. 

Ansvarsbegrænsning.
WEBm2 A/S er ikke ansvarlig for transaktionen mellem køber og sælger og er således hverken formidler eller leverandør af indholdet fra WEBm2’s annoncer, ligesom ydelsen SelvSalg på vores hjemmeside ikke er omfattet af ”Lov om ejendomsformidling” - dette er alene SelvsalgPro, Mediumpakke og Premiumpakke. 

WEBm2 A/S er ikke ansvarlig for nogen form for tab, herunder direkte eller indirekte følgeskader der kan opstå i forbindelse med anvendelse af Selvsalg via WEBm2.dk. 

Såfremt WEBm2 A/S trods ovenstående alligevel findes ansvarlig, er ansvaret begrænset til DKK 1.000,-. Der ydes ikke nogen form for garanti på det købte via Selvsalg på WEBm2.dk.

Indholdet af annoncerne på Selvsalgs produktet er udformet af brugeren, hvorfor WEBm2 A/S ikke  er ansvarlig for kvaliteten, rigtigheden eller nøjagtigheden af dette indhold. 

Brugerens sikkerhed
Såfremt brugeren oplever usikkerhed eller misbrug omkring sin profil på WEBm2, skal brugeren kontakte WEBm2, som herefter vil sørge for at eventuelle usikkerheder eller anden misbrug bliver stoppet. 

Værneting mv.
Nærværende brugervilkår udgør aftalen mellem SelvSalg via WEBm2 A/S og brugeren. Aftalen reguleres efter dansk lovgivning, og tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Aalborg.

Til Salg Skilte:
Alle skilte leveres med danske fragtmænd og/eller Post Nord til de anførte priser på vores hjemmeside tillagt vejledende priser fra hhv. Danske Fragtmænd og Post Nord. Skiltene er herefter sælger´s ejendom. 

Valg af salgspakke:
Der kan frit sælges mellem Selvsalg og SelvsalgPro. Betingelserne for de forskellige pakker fremgår af produktbeskrivelsen under den pågældende salgspakke. 

 Tilvalg:
Alle salgspakker kan ændres løbende til mere dækkende salgsløsninger. Der kan dog ikke senere vælges løsninger med lavere dækning - altså kan der ikke først vælges en Mediumpakke og så senere en SelvsalgPro medmindre der betales for de udførte tilvalgsydelser.

Tillæg:
Har en sælger f.eks. valgt en SelvsalgPro annonce og senere f.eks. ønsker en Mediumpakke med eftersagsbehandling kan dette altid lade sig gøre. Tillæget variere alt efter pakke og det er også muligt at afregne efter tidsforbrug som pt udgør kr. 1.200 + moms i timen. Er sagen således opstartet som Selvsalgspakke og der efterfølgende ønskes eftersagsbehandling (ekspedition af sagen overfor advokater, pengeinstitutter m.fl samt gennemgang af skøder og refusionsopgørelse) vil dette tillæg altså blive tillagt enten som timebetaling efter forbrugt tid eller også som fast tillæg for pakken som indeholder dette tilvalg. Sælger forplitgiger sig til at oplyse vores kontor såfremt sagen skal opgraderes til større pakke som indeholder de ønskede ydelser før ekspeditionen går igang såfremt der ikke skal beregnes efter medgået tid.

Copyright © WEBm2 A/S - din online ejendomsmægler · CVR 29 91 99 17 · webm2-web03 (0.0064 sek.)