Alm. bestemmelser

Alm. bestemmelser

Alm. bestemmelser
Her finder du informationer om betaling, levering, fortrydelsesret, reklamation m.m. Har du spørgsmål til de almindelige betingelser, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på telefon 7025 7777 eller på e-mail: info@webm2.dk.

Abonnementsudgiften fremgår IKKE af dit salgsbudget
Du skal være særligt opmærksom på udgiften til abn IKKE fremgår af dit salgsbudget idet der er tale om et abonnement og at beløbet samtidig er variabelt alt efter hvor lang tid abn løber og alt efter hvor lang tid boligen er annonceret indtil den bliver enten solgt eller abn opsiges.

Betaling
Alle vore priser er angivet i DKK incl. 25% moms.

Priserne gælder indtil andet fremgår.

Betaling for ydelser leveret af WEBm2 A/S skal ske til vores konto i Jyske Bank 5023-1043345 eller som nedenfor anført. Betaling til WEBm2 A/S for ydelser udbudt af WEBm2 kan foretages med PayPal eller kreditkort som accepteres af PayPal/YourPay eller via bankoverførsel. Ved betaling med check opkræves et ekspeditionsgebyr, stort DKK 45,00. Din betaling registreres med det samme, og din ordre igangsættes straks. Beløbet hæves på din konto inden for 0-3 hverdage. Ved betaling med check: Du skal blot sende en check til vores kontor. Når vi har modtaget den, igangsættes din ordre. NB. Husk denne betaling er belagt med gebyr jf. ovenfor. Ved betaling via bankoverførsel skal du blot indsætte beløbet direkte på vores konto. Når betalingen er registreret og du har sendt os kvitteringen for overførslen, igangsættes din ordre. Oplys venligst sagsnummer ved indbetalingen. Aut. genbestilling: Såfremt der ikke vælges automatisk genbestilling vil der blive pålagt et tillæg. Tillægget varierer men vil fremgå under specifikationen på den ydelse som vælges.


Opsigelse
Mæglerydelserne kan opsiges jf. de bestemmelser som er indgået i formidlingsaftalen. Selvsalg pakken med aut. genbestilling skal opsiges til den 1. i måneden med 2 dages varsel. Der ydes ingen refusion for den resterende tid af annonceperioden såfremt denne opsiges i perioden. Har du således betalt for en Selvsalg pakke til DKK 495,- den 1/3 og ønsker at opsige den medio juni vil den resterende periode (½ måned) altså ikke blive refunderet. Opsigelsen ved Selvsalg pakken er således alene med henblik på at få slettet annoncen.


Fotoydelser
Vores boligsystem og hjemmeside er optimeret udfra de ydelser vi får leveret fra vores professionelle fotoleverandører. Dette betyder også at digitale billeder vi modtager fra kunderne i nogle tilfælde vil blive beskåret uhensigtsmæssigt (specielt billeder taget i højformat). Vi tilbyder disse kunder, at billedbehandle de digitale billeder mod et gebyr stort DKK 1.250,-. Der vil derfor blive opkrævet et gebyr for billedbehandling såfremt der ikke er valgt fotoydelse direkte hos WEBm2.

Har du som sælger modtaget fotos, plantegning, skilte mv som en del af opstartspakken har du mulighed for ved salg og opsigelse at tilkøbe dette til eget brug for fast beløb på kr. 1.785,-.

Udlæg
Alle udlæg og attester er anslået i salgsbudgettet udfra det på tidspunktet for oprettelsen gældende prisniveau, men kan således ved afregningen være et andet og større beløb alt afhængig af udviklingen i prisniveauet hos den enkelte udbyder.

Levering
Sagsoprettelse oprettes (leveres) lige så snart din betaling registreres hos os. Se ovenfor hvilke forskellige betalingsmetoder, du kan benytte dig af. Bestiller du "Til Salg" skilt eller lign., bliver det sendt med posten og vil være fremme hos dig i løbet af få dage efter bestillingen. Vær venligst opmærksom på at pakker med skilte mv. ofte ikke passer i brevsprækker og postkasser, hvorfor pakken må afhentes på posthuset. Vi anbefaler at du - hvis muligt - oplyser f.eks. firmaadressen som leveringsadresse, så pakken kan afleveres direkte. Opstår der problemer i forbindelse med oprettelse af sagen eller med levering af skilte eller lign., bedes du kontakte WEBm2 på e-mail adressen info@webm2.dk eller på telefon 7025 7777.


Reklamation
Er fremsendte materialer beskadigede ved modtagelsen, eller mangler der noget i brevet/pakken, bør du straks reklamere. Det kan du gøre på e-mail adressen info@webm2.dk. Manglende indhold i breve/pakker vil du omgående få eftersendt med posten. Er breve/pakker beskadigede ved modtagelsen, bedes du returnere hele pakken til WEBm2. Omkostningerne hertil vil du få refunderet af WEBM2, da der er tale om en reklamation. For reklamationer modtaget pr. e-mail bekræftes modtagelsen senest 1 arbejdsdag herefter pr. e-mail. Vi vil kontakte dig, efter at vi har haft mulighed for at gennemgå varen – som regel inden for 3 arbejdsdage.


Fortrydelsesret
Ydelser tilbudt via WEBm2s hjemmeside er juridisk set tjenesteydelser - ikke en fysisk vare. Der gælder derfor ifølge loven ingen fortrydelsesret. Evt. udlæg til 3. mand, bestilte fotoydelser, attester mv kan IKKE forventes refunderet idet disse vil være omfattet af evt fortrydelsesfrister hos den enkelte leverendør.

Opstartsgebyret og abonnement kan ALDRIG refunderes.

Fortryder du, er det første du skal gøre at underrette WEBm2 pr. fax eller e-mail om, at du fortryder købet. Du skal samtidig oplyse årsagen til din fortrydelse og har du betalt for ydelser du endnu ikke har modtaget kan du søge om at få disse refunderet men dette kan ikke garanteres jf ovenfor. Underretningen skal modtages af WEBm2 senest 2 dage efter din bestilling. Hvis fristen udløber på en lørdag eller søndag, forlænges den til førstkommende hverdag. Efter fristens udløb kan beløb ikke refunderes. Pakker/breve med skilte eller lign. skal returneres til WEBm2 i væsentlig samme stand, som du modtog den. Pakken skal være afsendt til WEBm2 inden for 14-dages fristen. Pakken skal returneres uden omkostninger for WEBm2.

Valg af mæglerpakker
Det er vigtigt du som sælger læser nøje igennem hvad den enkelte pakke indeholder og ikke indeholder således du alene betaler for den ydelse du modtager. Der kan dog altid tilkøbes tilvalgsydelser eller opgraderes til større mæglerpakke. Der kan ikke senere fravælges tilvalgsydelser eller nedgraderes i mæglerpakken.

NB. Vælges f.eks. Selvsalg uden rådgivning og indhentelse af dokumenter og WEBm2 alligevel enten skal indhente relevante dokumenter eller bliver anmodet om at rådgive i den efterfølgende handel eller der f.eks. anmodes om assistance ifm. eftersagsbehandingen vil der ved afregning blive opkrævet for enten opgradering af mæglerpakke til den mæglerpakke som indeholder ydelsen eller til den tilvalgsydelse det drejer sig om. Såfremt der ikke er indgået aftale mellem WEBm2 og sælger om hvilken tilvalgsydelse eller opgradering der ønskes vil arbejdet blive udført som regingsarbejde og gældende timesats - pt. kr. 1.200 + moms pr time.

NB. Det er vigtigt sælger noterer sig at WEBm2 IKKE holder styr på hvilken pakke du har valgt og det derfor er dig som sælger som selv sørger for vores kontor ikke bliver anmodet om f.eks. gennemgang af et skøde, en refusionsopgørelse eller fremsendelse af dokumenter mv til sagens parter efter en købsaftale er underskrevet hvis du har valgt en Selvsalgsløsning og hvor denne ydelse ikke er inkluderet idet den ellers vil blive opkrævet ved afregning af sagen som beskrevet ovenfor.

Sælger skal særligt være opmærksom på at selvsalg stadig er nyt for ejendomshandlens øvrige parter (advokater, pengeinstitutter mv) og de derfor normalt vil sende din købsaftale videre til ekspedition hos os som mæglervirksomhed idet dette er den normale procedure og de ikke nødvendigvis er informeret om du som sælger har valgt en selvsalgsløsning. Det er derfor dig som sælger som skal informere sagens øvrige parter herom straks du har solgt. Du kan dog også vælge at opgradere din pakke til en som netop indeholder disse ydelser.


Politik om fortrolighed
Hos WEBm2 er vi stærkt fokuserede på at beskytte vore brugeres personlige oplysninger. I det følgende kan du læse, hvorledes vi behandler dine oplysninger ved brug af WEBm2’s tjenester.

Hvilke oplysninger registrerer WEBm2: Under registreringsprocessen vil du blive bedt om at opgive personlige oplysninger, som er nødvendige, for at du kan anvende vore tjenester.

Nedenfor kan du se hvilke oplysninger, vi registrerer.

  • Oprettelse af Selvsalg boligannonce
  • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse
  • Tilmelding til Køberkartotek
  • Tilmelding til elektroniske nyhedsbreve

Derudover kan vi bede dig om personlige oplysninger f.eks. i form af frivillige spørgeskemaer.

Ved betaling via PayPal eller kreditkort overføres data i krypteret (kodet) form til PBS eller YourPay. På intet tidspunkt gemmer WEBm2 betalingsoplysninger.

Hvad bruger WEBm2 oplysningerne til?

  • Kontakte sælger vedr. boligannonce
  • Kontakte køber vedr. nye boliger på WEBm2.dk
  • Formidle kontakt mellem købere og sælger
  • Videresende ”tip til en ven” om boligannoncer på WEBm2.dk
  • Holde købere og sælgere informeret om nyheder og tilbud på WEBm2.dk*
  • Udsende elektroniske nyhedsbreve fra WEBm2 til registrerede abonnenter

* Som et led i brugerregistreringen accepterer du at modtage ugentlige status e-mails, som kan indeholde tilbud fra WEBm2, vore annoncører og samarbejdspartnere.

Ved spørgeskemaer anvendes besvarelserne som basis for vor fortsatte udvikling af WEBm2.

WEBm2 bearbejder brugernes oplysninger dels for bedre at kunne betjene vore brugere, dels til statistiske formål, og dels til at målrette informationer og tilbud fra WEBm2 og vore samarbejdspartnere samt annoncører. 

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Alle oplysninger anvendes kun internt af WEBm2 og evt. af WEBm2s samarbejdspartnere. WEBm2 hverken sælger eller udlejer dine personlige oplysninger. Dine personlige oplysninger videregives ikke til 3. part – medmindre vi har din udtrykkelige tilladelse (gælder dog ikke f.s.v.a. vores samarbejdspartnere), eller hvor loven påkræver det. Det vil altid fremgå, hvilke oplysninger der videregives og til hvem de videregives, inden overførsel af oplysninger gennemføres. WEBm2 kan videregive samlede brugerstatistikker (f.eks. oversigt over sælgeres geografiske fordeling) for at beskrive vore tjenester for potentielle samarbejdspartnere, annoncører og andre tredjeparter.

Adgang til at rette eller slette dine personlige oplysninger:
Som sælger kan du til hver en tid: Redigere dine personlige oplysninger ved at sende WEBm2 en mail herom. OBS: Navn, adresse og e-mail kan ikke slettes, da de er nødvendige for at kunne kommunikere med dig som sælger.

Køber
Redigere/slette dine personlige oplysninger ved at anvende linket i den ugentlige status e-mail

OBS: Når du sletter dine oplysninger, slettes din registrering i køberkartoteket også.  

Abonnent på Nyhedsbreve
Rediger/slet dine personlige oplysninger ved at anvende linket i bunden af nyhedsbrevet.

OBS: Når du sletter dine oplysninger, afmelder du automatisk dit abonnement. 

Hvor lang tid opbevarer WEBm2 dine oplysninger?
Som sælger:
Af hensyn til regnskabsloven opbevares oplysningerne i 5 år, efter at annoncen er slettet.

Som sælger ved én af mæglerydelserne:
Sælger er gjort opmærksom på at WEBm2 af hensyn til LBK nr. 353 af 20. april 2012 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme har pligt til at kræve, at kunder legitimerer sig når der optages en forretningsmæssig forbindelse med disse, og at opbevarer disse oplysninger i mindst 5 år.

Som køber/ Abonnent på nyhedsbreve:
Ved afmelding slettes oplysningerne med det samme.

Kontakt WEBm2
Hvis du har spørgsmål om fortroligheden af informationer på WEBm2, er du velkommen til at kontakte os på telefon 7025 7777.