Forældrekøb

Forældrekøb

Forældrekøb – For og Imod?

Med et forældrekøb af en lejlighed kan du give dit barn et sted at bo. Men det kan være forbundet med risiko at investere i en ejendom. Læs om fordele og ulemper ved forældrekøb.

Forældrekøb giver skattemæssige fordele, men der er også ulemper ved forældrekøb.

Det kan være en god hjælp for unge, hvis deres forældre køber en lejlighed til dem, når de skal studere. Men som forældre skal man betragte det som en håndsrækning snarere end en investering, og man skal have en rigtig god økonomi for at kaste sig ud i det.

 

DET KAN DU TRÆKKE FRA VED FORÆLDREKØB

Disse poster kan du trække fra i lejeindtægterne ved et forældrekøb:

 • vedligeholdelsesudgifter (- ikke forbedringsudgifter).
 • Vand, kloak- og renovationsafgifter.
 • Udgifter til administration og revisorbistand til regnskabet.
 • Udgifter til forsikring af ejendommen.
 • Udgifter til skorstensfejer, snerydning og fejning.
 • Kontingent til ejerforening/grundejerforening.
 • Afskrivning af evt. tilslutningsafgifter.

Investering i boliger er forbundet med risiko

Ejendomme har aldrig været en sikker investering. Hvis man ser på ejendomsmarkedet over de sidste 100 år, har der været perioder, hvor det var en god forretning, og perioder hvor det ikke kunne betale sig. Det gælder dog som udgangspunkt at over jo længere tid investeringen ses henover desto bedre virker det som en god og sikker investering – altså + 10 år.

Skal man ud at låne penge i sit hus for at kunne investere i et forældrekøb, er der lidt mere gambling over det som en investering idet andre omstændigheder pludselig kan få indflydelse på både den primære bolig og nu også den sekundære bolig – det kunne f.eks. være afskedigelse, lønnedgang, børn som pludselig flytter osv. ”Det er aldrig klogt at placere alle sine æg i en kurv” som man siger og netop derfor bør en investering spredes over flere segmenter således risikoen også spredes så f.eks. al investering og aktivmasse ikke pludselig står i fast ejendom. Det så vi bl.a. under seneste finanskrise.

Forældrekøb som mulighed bør derfor kun overvejes såfremt alternativet f.eks. et arveforskud eller forære børnene et egentligt huslejetilskud ikke er relevant. Revisor med god indsigt i familiens økonomi og formue er helt essentiel for den rigtige beslutning.

Her kan det gå galt med forældrekøb

 • Den unge er flyttet fra lejligheden efter endt uddannelse, og der ingen alternative lejere er i området
 • Der er ikke lavet en tidsbestemt lejeaftale for så kan man risikere at hænge på en lejer, der ikke kan siges op
 • Lejligheden skal sælges, og markedet har måske vendt sig og så kan det pludselig give et stort tab

Forældrekøb giver skattemæssige fordele

Der er dog også positive aspekter for forældrene ved et forældrekøb.

 • Der kan være en skattemæssig fordel, især hvis man benytter den såkaldte virksomhedsskatteordning, der muliggør, at man kan trække underskuddet i forbindelse med udlejningen fra i den personlige indkomst.

Hvis du bruger virksomhedsskatteordningen, skal du dog aflægge et mere detaljeret regnskab, og det kræver i de fleste tilfælde hjælp af en revisor. Udgiften til revisoren er dog også fradragsberettiget.

Husk altid lejekontrakt ved forældrekøb

Når du lejer boligen ud til dine børn, er forholdet omfattet af lejeloven. Derfor er det en god idé at indgå en formel lejekontrakt, hvor vilkårene er beskrevet. Det er også et krav, at der er en kontrakt, hvis dit barn vil søge om boligsikring.

Sæt ikke huslejen for billigt

Huslejen skal ligge på et rimeligt niveau og må ikke sættes for billigt. Ellers risikerer du at blive beskattet af differencen mellem den fastsatte husleje og det, som huslejen burde være ifølge markedet. Samtidig skal forældrene betale skat af en indtægt, de aldrig har fået.

Det er Huslejenævnet, som afgør, om en husleje er rimelig.

Den leje, man kan udleje til, skal svare til den leje, som gælder i de almindelige udlejningsejendomme. Hvis man er i tvivl om, hvad det er, kan man evt. kontakte det lokale huslejenævn og få tilsendt nogle afgørelser med beskrivelser af boliger i området og ud af dem fastlægge huslejen. Fra 1. april 2013 er det også blevet muligt at få forhåndsgodkendt en leje mod et gebyr på ca. 3.500 kr.

Det er heller ikke en god idé at sætte lejen for højt. Dit barn får højere udgifter, og du får et mindre nettounderskud.

FORDELE VED FORÆLDREKØB

 • Dit barn får et sted at bo.
 • Dit barn kan søge boligsikring og bo relativt billigt.
 • Hvis priserne stiger på ejerlejligheder, kan et forældrekøb på længere sigt være en god investering.
 • Lejligheden kan sælges til barnet til 85 procent af vurderingssummen.

ULEMPER VED FORÆLDREKØB

 • Du står tilbage med en ekstra bolig, når dit barn ikke længere ønsker at bo i den.
 • Du skal udarbejde et regnskab for udlejningsvirksomheden, som måske kræver en revisors assistance.
 • Du kan være behov for rådgivning om valg af beskatningsform.
 • Du skal betale skat af en evt. fortjeneste, når lejligheden skal sælges, med mindre selv du selv flytter ind.
 • Hvis boligpriserne falder, taber du penge ved et salg.
 • Det kræver en god økonomi eller høj friværdi at have råd til forældrekøb.